SE*AVIVAZ Irish TARA

Född: 2022 04 21 | HONA |svarttigré (n23)

STAMTAVLA

14 veckor

#4 | Irish TARA, Hona, Svarttigré, n 23

13 veckor

#4 | Irish TARA, Hona, Svarttigré, n 23

11 veckor

#4 | Irish TARA, Hona, Svarttigré, n 23

9 veckor

#4 | Irish TARA, Hona, Svarttigré, n 23

7 veckor

#4 | Irish TARA, Hona, 880 g, Svarttigré, n 23

norsk skogkatt

6 veckor

#4 | Irish TARA, Hona, 648 g, Svarttigré, n 23

5 veckor

#4 | Irish TARA, Hona, 605 g, Svarttigré, n 23

4 veckor

#4 | Irish TARA, Hona, 482 g, Svarttigré, n 23

3 veckor

#4 | Irish TARA, Hona, 402 g, Svarttigré, n 23

2 veckor

#4 | Irish TARA, Hona, 310 g, Svarttigré, n 23

1 vecka

#4 | Irish TARA, Hona, 204 g, Svarttigré, n 23

3 dagar

#4 | Irish, TARA, Hona, 148 g, Svarttigré, n 23

Nyfödd – 21 april 2022

#4 | Irish TARA, Hona, 116 g, Svarttigré, n 23

MOR
SE*Avivaz Nova
svarttigré-vit (n 09 23)

FAR
SE*Avivaz Laavloe
svarttigré-vit (n 09 23)