Välkommen till SE*Avivaz!

Det lilla katteriet med de fina norska skogkatterna: Bingo, Bonnie, Boo Boo, Melissa, Nova, Saga och Vigor.